- Jeg stusset litt over landskapet

Hvalkadaveret på Sandøy i Fjell kommune er så oppblåst at innvollene kan sprute ut.