- Abboren hører ikke hjemme i våre områder, og er derfor en uønsket fiskeart, sier instituttleder Anders Goksøyr ved institutt for biologi ved Universitetet i Bergen (UiB).

Det er ulovlig å sette ut både abbor og gjedde. Særlig abboren er havnet i flere Bergens-vann på ulovlig vis. I Norge har abboren to naturlige utbredelsesområder: Ett på Østlandet og ett i Troms og Finnmark. På Østlandet finnes den fra Aust-Agder og like opp til Trøndelag.

- Det er liten tvil om at den på et eller annet tidspunkt er plassert i våre områder av mennesker, sier vassdragsforvalter Ole R. Sandven ved grønn etat i Bergen kommune.

Betydelig bestand

Studenter ved Institutt for biologi ved UiB satte tidligere i år ut garn i Tveitevatnet i forbindelse med en miljøundersøkelse.

- Garnet ble trukket etter bare en halv time, og var ganske fullt av abbor. Det tyder på at det er en betydelig bestand av denne fiskearten i dette vannet, sier instituttleder Anders Goksøyr.

Abboren er ingen utpreget matfisk. Goksøyr er derfor forundret over at noen har tatt bryet med å sette den ut i våre områder.

- Motivet fremstår som underlig, sier han.

Faunakriminalitet

Vassdragsforvalter Ole R. Sandven har imidlertid en teori.

Dette er fauna­kriminalitet

Vassdragsforvalter Ole R. Sandven

- Fisken kan være satt ut av noen som ønsker å drive sportsfiske på nye arter i disse vannene, tror han.

- Dette er helt klart en form for faunakriminalitet, føyer han til.

- Hva kan dere gjøre med det?

- Vi innser at det blir vanskelig å finne dem som står bak dette, og har derfor ikke sett noen hensikt i å gå til politianmeldelse. Vi er imidlertid i dialog med fylkesmannens folk, og diskuterer hvordan vi best kan drive informasjonsarbeid som kan hindre gjentakelser, sier Sandven.

Formeringsdyktig

Abboren er svært formerings­dyktig, og det trenger derfor ikke å ha vært mange abborer som i sin tid ble satt ut. Noen av vannene er forbundet med hverandre, slik at abboren kan ha flyttet på seg. Grønn etat ble ved en tilfeldighet oppmerksom på abborproblemet for seks-syv år siden.

- Hvorfor er abboren uønsket hos oss?

- Den kan endre økosystemet i vannene våre, og true lokale bestander av for eksempel ørret. Abboren påvirker også insekt­livet, sier Anders Goksøyr.

Vassdragsforvalter Sandven er også bekymret for ørreten.

Fortrenger ørreten

- Abbor og gjedde kan fortrenge andre fiskearter. Særlig abboren lever av samme type mat som ørreten, sier han.

Også i Solheimsvannet er det mye abbor.

- Under et prøvefiske i fjor ble det på kort tid fanget ti abborer og to gjedder i dette vannet, sier friluftsentusiast og tidligere naturfaglærer Bjørn Kristian Berge.

Han er kjent med at elever ved Fridalen skole i april i år skal ha observert rene stimene med abbor på grunt vann i Tveitevatnet.

Gjedden mer vanlig

- Det er trist at det er blitt slik. Dette er miljøkriminalitet av verste sort, sier Berge.

Gjedden har vært i lokale vann langt lenger enn abboren.

- Grimevatnet, Myravatnet og Nesttunvassdraget har hatt gjedde i en årrekke. Omfanget er ganske stort, men denne fiske­arten finnes også i andre vassdrag, sier Ole R. Sandven i grønn etat.

Mye tyder på ørreten i Store Nesttunvatn er fortrengt av de uønskede fiskeartene. Grønn etat utførte prøvefiske i fjor, men uten å få ørret. Akkurat som med abbor, er det ulovlig å sette ut gjedde.

- Finnes disse fiskeartene i andre vann i Bergen?

- Det er gjedde i flere av vannene i Åsane, men det er ukjent for oss om det er abbor i andre bydeler, sier Ole R. Sandven.