Fana-folk uten vann

En stor vannledning er ødelagt ved Fana gymnas.