Setter inn ekstra vogn

Fra mandag av skal alle tilgjengelige vogner gå i rushtiden.