Redningsaksjon i Bremanger

Mann reddet etter å ha fått en steinblokk over seg.