Buss og lastebil kolliderte

Trafikkuhell ved Løvstakktunnelens byside.