• HERBORGS HISTORIE.

«Det vakre, herlege barnet mitt! Ho var så glad i meg - og eg i henne. Men kva skulle eg gjera?»

Her er den ufortalte historien om de norske adopsjonsbarna.