• FLEIRE SJØLVMORDSFORSØK: Politiet må stadig oftare rykke ut for å hindre sjølsmordsforsøk på Askøybrua. Også talet på oppdrag som ikkje er relle aukar. FOTO: Bergens Tidende

Fleire hoppar frå Askøybrua

Talet på personar som prøver å ta livet sitt ved å hoppe frå brua har auka kraftig.