Denne butikken er av det helt spesielle slaget

Vestlendingen: Slik endte hun opp på en øy med åtte fastboende.