Samtalene kan fort bli ordrike på møterommet der fire partiledere, syv nestledere, en parlamentarisk leder og fire rådgivere er samlet.

— Det er mange i det rommet som har mye de skal ha sagt, sier en kilde som følger sonderingene tett.

Det betyr imidlertid ikke at sonderingene så langt har gitt særlig mange håndfaste avklaringer. Tvert om blir NTB fortalt at mange av de vanskeligste sakene knapt er berørt i løpet av de tre første dagene.

Ikke alle tema

I forkant av sonderingene sa KrF-leder Knut Arild Hareide at det vanskelige spørsmålet om konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten og Vesterålen måtte avklares tidlig i prosessen.

Nå vil verken han eller noen av de andre kommentere enkeltsaker underveis, men han sier følgende om framdriften til NTB:

— Vi har valgt å ikke begynne på alle de vanskeligste temaene. Det er heller sånn at det er en god miks av ting vi på forhånd visste vi var enige om og saker vi ikke er enige om.

Onsdag sa Hareide at det var flere vanskelige saker som gjensto enn saker som var avklart.

Torsdag kveld fra Nydalen

Påtroppende statsminister Erna Solberg (H) hadde torsdag morgen byttet ut godteriposen med to kurver jordbær som hun overlot til kommunikasjonssjef Sigbjørn Aanes å bære inn fra bilen.

— Det ble jo et kort møte onsdag. I dag skal vi jobbe hele dagen. Både fordi vi trenger tid til å komme tilbake til saker vi har diskutert tidligere, og fordi vi skal komme gjennom nye felt, sa hun på vei inn.

Selv om sondørene nå sikter seg inn på at det blir torsdag kveld i Nydalen på dem, opplever ikke Solberg at det går for sakte:

— Vi har lagt en plan, så jeg er ikke utålmodig. Vi går gjennom saksfeltet, og så trekker vi konklusjoner når vi er ferdig med det, sier hun.

Bondeviks metode

Så langt har alle sonderingene i Nydalen foregått i plenum, men det kan bli aktuelt å flytte trøblete temaer ut av selve sonderingene og la mindre grupper jobbe seg gjennom spørsmålene.

En slik metode ble benyttet med hell under sonderingene som førte fram til Kjell Magne Bondeviks andre regjering i 2001. Den gang var det uenigheten om miljø- og energipolitikken som ble overlatt til en undergruppe, skriver Bondevik i boka «Et liv i spenning» fra 2006.

— Vi har ikke gjort det ennå. Men vi har sagt at vi kan komme til å gjøre det, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB om muligheten for å ta i bruk Bondeviks metode.

Flere andre kilder som følger sonderingene tett bekrefter det samme: Undergrupper vurderes, men de er ennå ikke etablert.

Ingen eksperthjelp

Et annet tegn på at fremdriften ikke er spesielt stor, er at sondørene så langt ikke har hatt behov for å benytte seg av eksterne hjelpere.

— Vi kan koble oss opp mot ulike typer eksperter underveis. Det kan gjerne være folk fra våre respektive partigrupper med kunnskaper innen spesialfelt som kan komme til nytte under sonderingene, sa Solberg etter Høyres sentralstyremøte i forrige uke.

NTB får opplyst fra flere kilder at sondørene så langt ikke har benyttet seg av eksterne eksperter. Samtidig understrekes det at slike hjelpere ikke nødvendigvis trenger å være fysisk til stede på hotellet i Nydalen.

Kommende uke

Venstre-leder Grande sa onsdag at hun har forberedt sin stortingsgruppe på å være klar for avklaringer i løpet av neste uke.

Også uoffisielt og mellom linjene blir det sagt at det kan komme avklaringer i løpet av kommende uke.

Foreløpig lyder den offisielle versjonen som serveres under de daglige pressekonferansene er at «ikke noe er avklart før alt er på plass».