• Her er 500 skoleelever samlet rundt skiltet «Alt kjem til å bli bra». Skiltet er nylig satt opp i Odda og har skapt optimisme. FOTO: DAG ENDRE OPEDAL, ODDA KOMMUNE

Slår ring om mystisk skilt

«Alt kjem til å bli bra». Det er ordlyden på skiltet som er satt opp i Odda. Ingen vet hvem som satte det på svelteverksområdet i Odda.