Bygg skal frelse rusmisbrukere

Kommunen kjøper gammelt Frelsesarmébygg. Det blir til sosialboliger, mottakssenter og LAR-senter.