Får represalier

Fire elever ved Sandsli videregående risikerer nedsatt atferdskarakter etter homohets.