Kevin (5) bitt av hjort

Kevin (5) ble angrepet like ved huset der han bor.