• STJÅLET: Her sto det tre postkasser. FOTO: HELGE BAKKE

Postkassemysteriet