- Ingen rett til å komme tilbake

Hanne Jendal, direktør for asylavdelingen i UDI, forteller at barn som forlater Norge ikke har rett til å komme tilbake til landet.