Snart fyller Nora Davis to år. Da hun ble født på KK i august 2012 opplevde foreldrene at mye gikk galt. Nora var livløs, uten pust, og er i dag sterkt preget av den tøffe starten på livet. Nå går familien til sak mot KK for å kreve oppreisningserstatning.

— Vi har forsøkt å komme frem til et forlik med Haukeland, men tilbudet er lavt og avvisende. Derfor har vi valgt å ikke akseptere. Verken KK eller legen aksepterer noe ansvar i forlikstilbudet, sier Noras mor, Siri Hagerup-Jenssen.

Vil legge det bak seg

Stevningen vil bli sendt inn i løpet av sommeren og saken kan komme opp i Bergen tingrett over jul. Da er familien, som bor i Houston, innstilt på å komme til Bergen for å fortelle om det som skjedde på KK under fødselen i 2012.

— Til tross for fylkeslegens og Helsetilsynets funn og innrømmelse av svikt, tar KK fremdeles ikke noe ansvar for skadene de har påført Nora og vår familie. Vi ønsker å legge denne delen av livet vårt bak oss, men lever med konsekvensene av disse menneskenes handlinger hver dag. Derfor velger vi å ta saken videre, sier Hagerup-Jenssen.

Alt så normalt ut

Nora hadde ligget i magen til Siri Hagerup-Jenssen ti dager på overtid i august 2012. Frem til da hadde alle kontroller vist at alt var normalt. Da keisersnittet først ble tatt, var det flere timer for sent, konkluderer Norsk Pasientskadeerstatning.

I februar fikk legen som var bakvakt en advarsel fra Helsetilsynet. Legen var den mest erfarne på vakt, men var aldri innom fødestuen til tross for at hun ble tilkalt flere ganger.

Noras hjerterytme var alarmerende i flere timer. Det var også flere andre signaler på at ikke alt var som det skulle. Noras foreldre krever oppreisningserstatning fra KK og legen personlig. Erstatningskravet er på flere hundre tusen kroner.

- Sviktet i oppfølgingen

— Her mener vi at bakvakten har opptrådt grov uaktsomt, fordi hun sviktet i sin oppfølging. Vi mener også at KK hadde et system som da var så svakt i så mange ledd at det er grovt uaktsomt, sier advokat Carl Aasland Jerstad, som representerer familien.

For at KK og legen skal kunne kreves for oppreisningserstatning, må retten finne at de har opptrådt grovt uaktsomt.

Tar det alvorlig

— Vi hadde håpet at vi skulle komme til enighet, og er lei oss for at det ikke gikk slik, sier klinikkoverlege Susanne Albrechtsen. KK bestrider at de har opptrådt grov uaktsomhet.

— Helsetilsynet har tidligere konkludert med at legen handlet uaktsomt, og det tar vi svært alvorlig. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre og tydeliggjøre både rutiner og kommunikasjon med pasienter, nettopp for å unngå at slike alvorlige hendelser skal skje, sier Albrechtsen.

KK sier de beklager veldig sterkt at mor og barn ikke fikk hjelp på rett tidspunkt og at dette har fått så alvorlige konsekvenser.

- Hva synes du om at saken utvikler seg slik?

— Vi beklager det tragiske utfallet i denne saken. Nå avventer vi hva som skjer videre, sier Albrechtsen.

Har skjedd før

Det er ikke første gang tilsvarende saker ved KK har kommet for retten.

— Men det skjer sjelden i dag fordi vi har ordningen med Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). De behandler saker og utbetaler erstatning til pasienter som har vært utsatt for behandlingssvikt. Det vil også skje i denne saken, sier Albrechtsen.

Nora har diagnosen infantile spasmer, cerebral parese og kortikal synshemming. Hun kan ikke holde noe med egne hender, sitte oppreist eller snakke. I dag går hun på medisiner og spesialdiett for å holde epilepsien under kontroll. Hun har også fysioterapi og synsterapi flere ganger i uken.

— Dette gjør vi for at hun skal ha det så bra som mulig, sier mamma Siri Hagerup-Jenssen.