• SLÅR ALARM: Christine Lingjærde er leder av pårørendeforening for psykisk syke i Bergen. Hun mener situasjonen er uholdbar for psykiatriske pasienter i bergensområdet. - Samhandlingsreformen gjelder i realiteten ikke for oss, sier hun. FOTO: ODD MEHUS

Tilbyr psykisk syke hospits

Psykiatriske pasienter er blitt tilbudt hospitsplass fordi kommunen ikke har godt nok tilbud.