Tilbyr psykisk syke hospits

Psykiatriske pasienter er blitt tilbudt hospitsplass fordi kommunen ikke har godt nok tilbud.

Publisert Publisert

SLÅR ALARM: Christine Lingjærde er leder av pårørendeforening for psykisk syke i Bergen. Hun mener situasjonen er uholdbar for psykiatriske pasienter i bergensområdet. - Samhandlingsreformen gjelder i realiteten ikke for oss, sier hun. Foto: ODD MEHUS

Den store reformen innen helsevesenet legger opp til at kommunene skal ta større ansvar for pasientene nå enn før. Det innebærer blant annet at de må ha et skikkelig tilbud klart til dem som trenger oppfølging etter å ha vært behandlet på sykehuset.

Men det skjer ikke, mener styret i Landsforeningen for pårørende psykisk helse i Bergen (LPP). Nå har de skrevet brev til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, og ber henne ta grep. De mener pasienter skrives ut uten å ha noe sted å gjøre av seg.

— Kommunene har ikke noe godt tilbud for pasienter med psykiske lidelser. De har ikke nok midler, og det ligger ingen forpliktelser i samhandlingsreformen, sier styreleder Christine Lingjærde i LPP Bergen.

Hun forteller om psykiatriske pasienter som tilbys hospits av kommunen, når de er ferdig med sykehusbehandling.

— Det har skjedd at noen er tilbudt hospits. Ellers er det nedslitte, sosiale leiligheter i elendig forfatning. Tilbudet har alltid vært dårlig, og det blir ikke bedre, sier Lingjærde.

Stoppet opp

Klinikksjef Kristin Jordheim Bovim ved Psykiatrisk klinikk i Helse Bergen bekrefter dette:

— Vi vet om pasienter som kun blir tilbudt hospits av kommunen. Det oppleves som uforsvarlig for pasienten, og som en løsning som vil føre til ny innleggelse etter kort tid. Våre behandlere holder derfor gjerne igjen pasientene i håp om at kommunen skal finne et mer forsvarlig tilbud. Oftest skjer det ingenting, eller det går utrolig tregt, sier Bovim.

Det er hospitsene i Bakkegaten, Domkirkehjemmet og Indremisjonshjemmet som er blitt tilbudt til utskrivingsklare pasienter fra psykiatrien.

Bovim mener Bergen kommune var flinke til å bygge opp tilbud til psykiatriske pasienter under opptrappingsplanen, men etter at det ble slutt på øremerkede midler til psykiatrien, stoppet alt opp.

35 venter på tilbud

Etter at Helse Bergen legger ned Knappentunet og Askvikneset, er det ikke bygget opp nye tilbud for langtidssyke innen psykiatrien. Flere skal gis tilbud i bofellesskap utenfor institusjon, men dette passer ikke for alle, mener Christine Lingjærde.

— Det er traumatisk for en person som har hatt et godt liv på institusjon, sier hun.

Kristin Jordheim Bovim i Helse Bergen deler Lingjærdes bekymring:

— Det er ikke greit at etableringen av gode nok botilbud er stoppet opp. Det fører til at en del av våre pasienter ikke kommer ut herfra. Vi deler de pårørendes fortvilelse og frustrasjon. Vi har i hele Psykiatrisk divisjon omtrent 35 pasienter som er ferdig behandlet og bare venter på et tilbud i kommunen, sier Bovim.

I fjor opprettet Helse Bergen tilbudet Bergen bosenter til psykiatriske pasienter som venter på et kommunalt tilbud. Etter planen skal Bergen kommune overta ansvaret for bosenteret, men det er uvisst når dette skal skje.

Misunner fysisk syke

Etter at Opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet i 2008, er ting bare blitt verre, mener LPP Bergen.

— Problemet blir forverret, fordi Bergen kommune ikke har øremerkede midler. De har ikke nok tilbud til pasienter med psykiske lidelser.

Hun går så langt som å si at man kunne nesten misunne pasienter med somatisk, altså fysisk sykdom.

— I somatikken er det gjerne folk som har arbeid og bolig, og som ikke drar hele familien med seg i sykdommen. Vi er B-laget, sier Lingjærde.

Samhandlingsreformen gjelder også for psykiatrien, men det er ikke overført ekstra midler til kommunene som følge av dette.

Publisert