- Interiørarkitekten må ha vært fargeblind

Konduktøren fikk en vanskelig jobb.