Brannutrykning til hotell

Brannvesenet rykker ut til Hotel Admiral klokken 23.40.