SKIFTES UT: Tidligere stortingsrepresentant Oddvard Nilsen har i en årrekke leder styret for Helse Vest.
Borgen, rn E.

Oddvard Nilsen gir seg som styreleder i det regionale helseforetaket etter over åtte år i vervet.— Jeg ville gitt meg uansett. Min avgang har ikke noe å gjøre med Høies ønske om å fjerne politikerne, sier Nilsen.

Ny styreleder er Terje Vareberg fra Stavanger.

Vareberg er i dag styreleder i Norsk Hydro og sitter i styret i en lang rekke bedrifter. Men særlig erfaring med helsevesenet har han ikke.

— Bare som pasient, og det har utelukkende vært gode erfaringer, sier Vareberg til Bergens Tidende og legger til: - Men jeg har forhåpentligvis andre ting å bidra med.

- Oddvard Nilsen fra Askøy byttes ut med en styreleder fra Stavanger. I hvilken grad skal folk i Hordaland bekymre seg for at makten i helseregionen da flyttes sør til Rogaland?

— Det er ingen grunn til bekymring for det. Like lite som det var grunn for folk i Stavanger til å bekymre seg over at styrelederen holdt til utenfor Bergen. Et styre er et kollegium. Min jobb blir å lede styret, men styret er i fellesskap ansvarlig for hele foretakets virksomhet, sier Vareberg.

- Viktig med mindre styre

Det var helseminister Bent Høie selv som ringte Vareberg og ba ham ta ansvaret for helseregionen på Vestlandet. Vareberg gikk i tenkeboksen, men bestemte seg for å si ja siden Høie samtidig fortalte at størrelsen på styret skulle ned.

- Hvorfor er det så viktig?

— Hvis vi skal få styret til å fungere, kan det ikke være så stort, sier den nye styrelederen, som formelt blir valgt på foretaksmøtet 7. januar.

Ny nestleder i styret blir Lise Reinertsen, som er direktør for forretningsutvikling og strategi i BKK.

Gunnar Berge, Ohene Aboagye og Olin Johanne Henden står for kontinuiteten. Tidligere stortingsrepresentant og oljedirektør Berge er fra Stavanger. Aboagye er regiondirektør i integrerings- og mangfoldsdirektoratet og fra Bergen, mens Henden er næringsdrivende og sitter på fylkestinget i Sogn og Fjordane for Høyre.

Ut går altså flere styremedlemmer med politisk bakgrunn sammen med styreleder Oddvard Nilsen, som i en årrekke satt på Stortinget for Høyre.

Nilsen har i formiddag vært opptatt med styremøte i Helse Vest og ikke vært tilgjengelig for spørsmål. På dagsorden til dagens styremøte står nedleggelsen av ordinære fødsler i Odda.

Ikke politisk flertall

Helseminister Høie har som varslet opphevet kravet om at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene til de regionale helseforetakene og sykehusene skal oppnevnes blant politikere, foreslått av kommuner og fylkeskommuner.

— Jeg er godt fornøyd med styremedlemmene som nå blir oppnevnt. Dette er personer med kompetanse og kvalifikasjoner til å gjøre gode beslutninger for sykehusene og befolkningen, uttaler Høie i en pressemelding.