8. desember i fjor skrev BTMagasinet om Cathrine Langfjell Torsvik, som vokste opp i et hjem i med rus og manglende omsorg. Familiens tidligere fastlege visste om situasjonen, men varslet aldri barnevernet på Askøy. Legen ble likevel ikke gransket, fordi saken var foreldet.

Saken har vakt sterke reaksjoner, og artikkelen i BTMagasinet er blitt brukt i holdningsskapende arbeid for blant annet fastleger og helsesøstre. Nå får hun også Åpenhetsprisen for 2013 fordi hun har brukt sine erfaringer i tilknytning til det å selv være psykisk syk til å informere og forebygge.

— Jeg ble helt satt ut da jeg fikk vite det, Jeg er veldig stolt og det er en anerkjennelse for at det jeg gjør er viktig. Det gir meg også en lyst til å fortsette jobben, sier Cathrine Langfjell Torsvik.

Torsvik hadde lest om prisen, men hadde aldri trodd at hun skulle få den.

— Jeg er jo bare en enkelt person som gjør litt arbeid. Det finnes jo så mange som gjør så mye mer. At jeg skal få prisen er derfor surrealistisk.

— Mot og kampvilje

Juryen skriver at Torsvik i ung alder har vist mot og kampvilje ved å gå ut i mediene og fortelle om en oppvekst med rus og manglende omsorg i hjemmet. Det vises også til at hun har tatt opp kampen for at barn og unge som pårørende skal bli hørt og sett. Hun har spredd åpenhet, ikke bare gjennom sin egen historie, men også vært en inspirator slik at andre har stått frem med sin historie.

— Det er ingen tvil om at det har vært en kamp, og det har heller ikke vært enkelt å ta beslutningen om å fortelle min historie. Så det er kjekt å høre dette og det viser også at det jeg har gjort har betydd noe og at jeg har gjort noe riktig, sier Torsvik.

Juryen viser også til at Torsvik har satt søkelyset på et stort samfunnsproblem forbundet med skam og stigmatisering, nemlig barn som pårørende. Hun bruker også mye av tiden sin i dag til å reise rundt til skoler og ulike institusjoner og holde foredrag om emnet.

— Jeg er jo så heldig at jeg har både brukerperspektivet og fagkunnskap. Derfor kan jeg fortelle viktigheten med å sette barn i fokus og hvilke utfordringer som ligger der. Jeg håper at min erfaring kan gjøre det lette arbeidet for dem som jobber innenfor helse og for dem som jobber med barn og unge.

Inn i undervisningen

Fylkeslegen i Hordaland har lagt ut en artikkel på sine hjemmesider som heter «Ta ansvar for barna», som en direkte konsekvens av intervjuet med Cathrine i BT. Ifølge juryens begrunnelse presiserer Fylkeslegen at loven pålegger leger å varsle barnevernet ved mistanke om omsorgssvikt at dette går foran taushetsplikt.

— Jeg tenker det er viktig at alle som jobber innenfor helse er klar over sin ansvarsrolle. Det kan være lett å glemme at man har et ansvar og også vite hvem som skal ta ansvaret. Men det må være noen som tar det ansvaret og ikke minst følger opp saken.

Historien til Torsvik vil også bli brukt i helsesøsterutdanningen ved Høyskolen i Bergen. Torsvik sier det er viktig at også flere tar i bruk brukerperspektivet og hun synes det er bra at noen tørr å gjøre det.

— Jeg er bare en av mange hundre tusen som har opplevd dette og min historie er ikke unik. Det er derfor viktig at man ser på hvordan man kan bedre dette og ikke minst hvordan det kan bli enklere å snakke om slike situasjoner, sier hun og legger til:

— Jeg er fryktelig glad i mine foreldre og jeg er ikke noe offer for svikt. Jeg er glad for de erfaringen jeg har fått, og jeg vil ikke byttet dem vekk mot noe annet.

Helt til slutt skriver Juryen : «Arbeidet Cathrine Langfjell Torsvik gjør for å bevisstgjøre voksne slik at de kan være de personene som fanger opp barn og unge som trenger hjelp, gjør henne til en særdeles verdig prisvinner.»