Kongen av Mongstad

Kongen er så interessert i aktiviteten på Mongstad at han selv tok initiativet til et besøk under årets fylkestur.