Stolte på Vest Tank-ledelsen

Kjell Opseth (Ap) satt i styret i Vest Tank, men var ikke inne i den tekniske siden av anlegget.