• FAST FISK: Traileren sto bom fast og stengte for trafikken. FOTO: 2211-TIPSER

Trailer på vippen

Traileren sto i fare for å velte på sjøen.