Nesttunvegen åpen igjen

Hydraulikkolje fra en lastebil skapte problemer ved Tennis Paradis.