— Bergen bør være en annerledes by, og stille opp når andre svikter. Vi vil at Bergen skal være en rausere by, sier Filip Rygg.

Det er i utkastet til nytt partiprogram partiet i Bergen nå foreslår at flere utlendinger må ønskes velkommen. Rygg leder programkomiteen, og sier Bergen både kan og bør ta i mot flere flyktninger. Og i spesielle internasjonale kriser bør byen stille opp.

Bergen har så langt sagt ja til å ta i mot 200 av de 100 kvoteflyktningene fra Syria.

Bør strekke seg lenger

— Jeg synes det er sørgelig at Norge sa nei til å ta i mot 123 flyktninger far Syria fordi de hadde for store skader som følge av krigen. I slike saker bør Bergen stille opp. Vi bør strekke oss lenger enn andre, sier Rygg.

Samtidig foreslår programkomiteen at kommunen legger til rette for mer arbeidsinnvandring. Blant annet vil de at det etableres et senter for utenlandsk arbeidskraft i Bergen.

— Det er viktig fordi mange bedrifter er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Mange sier at de ikke klarer å få nok folk. Det er viktig å gjøre byen attraktiv for internasjonale arbeidstakere. Her er et godt tilbud ved den internasjonale skole viktig, men også at informasjon om det norske samfunn blir tilgjengelig på flere språk, påpeker Rygg.

Lovlig tigging

Programkomiteen er også sterkt mot at tigging gjøres ulovlig.

— Det må aldri bli forbudt å be om hjelp. Det er et vanvittig paradoks at diskusjonen i Stortinget går på å gjøre sexkjøp lovlig, men tigging forbudt. Det skal altså være lov å handle sex, men ulovlig å be om hjelp på gaten, påpeker Rygg.

— Er du ikke bekymret for av Bergen kan få store tilstrømninger av utlendinger med disse tiltakene?

— Nei, på ingen måte. Da tiggerforbudet ble opphevet snakket enkelte om at det kunne komme opp mot 100.000 tiggere til Norge. Det skjedde ikke. Dessuten har Norge et godt system for å håndtere tigging med registering hos politiet, sier Rygg.

Han er heller ikke bekymret for flere flyktninger eller tilreisende jobbsøkere.

— Bergen er en by på rundt 270.000 mennesker, og er absolutt i stand til å ta i mot noen hundre flere.

Vil selge utleieboliger

Programkomiteen foreslår også å spre kommunens utleieboliger til flere bydeler. Dette skal skje ved å selge noen utleieboliger i områder som på Løvstakk-siden og Slettebakken der konsentrasjonen er høy, og bygge nye i andre bydeler.

— Vi må unngå gettofisering og Oslo-tilstander. Det gjør vi ved å spre utleieboligene over større områder. Det kan vi klare med en nye politikk for kommunens eiendomsmasse, sier Rygg.

KrF i Bergen sender nå utkastet til nytt partiprogram ut på høring.

Frp avventer

Leder i Bergen Frp, byråd Eiler Macody Lund, sier Bergen kommune forholder seg til regjeringens oppfordring om å ta imot 350 flyktninger i året frem til og med 2015.

— Det er det kommunen kan håndtere, og det er ikke aktuelt å ta imot flere nå. Regjeringen sier også at de synes kommunen gjør en glimrende jobb.

— Vil Frp kunne støtte KrF i ønske om å ta imot enda flere flyktninger?

— Det har jeg ingen kommentar til nå. Bergen Frp er også midt i prosessen med å lage program for neste bystyreperiode, sier Eiler Macody Lund.