I begynnelsen av mai fikk Boligselskapet Ladegårdsgaten 64— 76 AS inn et bud på hele eiendommensom de takket nei til. Beboerne mente blant annet at budet var for lavt. Men torsdag skal beboerne vurdere det samme budet på nytt i en ny ekstraordinær generalforsamling.

— Det er akkurat det samme budet som sist, men nå har vi fått bedre tid til å behandle det. Sist kom budet veldig brått på oss og fristen var altfor kort, sier styreleder Vigdis Rolland i Boligselskapet Ladegårdsgaten 64- 76.

Rundt 50 millioner

Rolland forteller at det blant annet var beboere som ønsket at denne saken skulle tas opp på nytt. Boligselskapet kontaktet budgiver og han bekreftet at budet fremdeles sto ved lag.

— Vi hadde håpet på et bud på rundt 50 millioner kroner. Nå er vi i nærheten av det. Det går selvfølgelig an å håpe på mer senere, men personlig synes jeg det er på tide å sette strek og komme seg videre. Men det blir opp til generalforsamlingen å avgjøre dette, sier hun.

Boligselskapet Ladegårdsgaten 64— 76 består av cirka 50 personer fordelt på 38 boenheter. Men sommeren 2009 måtte 15 leiligheter fraflyttes på grunn av rasfare. Det ble oppdaget setningsskader på opptil 30 cm.

Siden den gang har rundt en fjerdedel av leilighetseierne kommet seg ut av Ladegårdsgaten gjennom såkalte hevingsoppgjør. Men dette gjelder kun folk som har kjøpt i perioden 2005- 2009.

Resten av beboerne har sittet igjen med ubeboelige og uomsettelige leiligheter og milliongjeld. I januar i fjor avviste også Høyesterett anken fra beboerne. Dermed ble dommen fra lagmannsretten rettskraftig. Kommunen hadde ikke skyld i skadene som har oppstått på boligene i Ladegårdsgaten.

- Vil pusse opp bygningen

Ifølge advokat Jakob Chr. Christensen i advokatfirmaet Kyrre, som representerer boligaksjeselskapet, er planen til budgiver å rehabilitere hele bygården og drive med utleie.

Budgiveren ønsker å overta hele eiendommen 15. august i år. Alle aksjonærene vil også få tilbud om å inngå ny leiekontrakt som varer et år.

Bybane påvirket valget

I mars i fjor skrev også BT at de rasfarlige bygningene i Ladegårdsgaten måtte rives i det ene Bybanetrasévalget til Åsane. Dette kunne gjøre tomten til de uheldige beboerne svært verdifull. Rolland sier at dette var med på å påvirke avstemningen sist.

— Vi har jo ventet på Bybaneløsningen til Åsane i godt over et år og hadde håpte at den skulle gi oss et bedre marked. Men nå skjønner vi at vi må vente lenge på den. Så nå må vi avgjøre om vi vil aksepterer budet eller gå en ny runde med venting, sier Rolland.

En som ikke ønsker å selge er beboer Reuben Moses. Han vil gjerne at generalforsamlingen utsettes til over sommeren.

— Vi har ventet i fem år, så hvorfor ikke vente noen måneder til. Jeg mener ikke det er riktig å ha en generalsamling når så mange er på ferie. Jeg ønsker ikke å selge. Heller ikke om jeg får ti millioner, sier han.

Styreleder Rolland på sin side, håper på en endelig konklusjon i morgen.

— Jeg håper vi får en løsning på saken torsdag. For nå har vi ventet så lenge at både vi og leilighetene bare blir mer og mer slitne.