SARA er navnet på den nye metoden som skal hjelpe politiet med oppfølging av både voldsoffer og voldsutøver.

— Målet er at de skal få en større opplevelse av trygghet, tettere oppfølging og å hindre nye voldsepisoder. I noen saker kan det være forskjellen på liv og død, sier seksjonsleder for register og analyse hos politiet i Hordaland, Kari Marie Kjellstad.

Hun forteller at politiet i Hordaland tok i bruk SARA for fullt i august. Nå vil metoden bli brukt til å vurdere alle voldssaker hvor partnere er involvert.

Innføres i hele landet

Et skjema med 15 punkter danner hovedgrunnlaget i SARA. «Har det vært drapstrussel eller trussel om alvorlig vold?» og «har personen trappet opp sin voldsomme/truende atferd?» er blant det som skal vurderes. Ut ifra svarene kategoriseres faresituasjonen fra ekstrem til lav.

— Aktuelle tiltak kan være alt fra utdeling av voldsalarm til navnebytte og endring av bosted, forklarer Kjellstad.

Alle politidistrikter i landet skal innføre SARA i løpet av 2014. Hos politiet i Bergen er allerede flere ansatte i gang med arbeidet. I tillegg vil man få dedikerte ansatte ved alle lensmannskontorene i fylket. Allerede har innføringen bydd på overraskelser.

Følges opp tett

— Vi har sett flere saker enn vi trodde vi kom til å gjøre, sier Kjellstad om de i overkant av 40 sakene de har registrert, hvor av flesteparten stammer fra i høst. Hun tror metoden vil gjøre situasjonen bedre både for de involverte og politiet.

— Den trusselutsatte får en person å forholde seg til, i stedet for politiet som enhet. Vi gir råd og veiledning underveis, og voldsofferet blir ikke overlatt til seg selv, selv ikke etter en eventuell rettssak. Også voldsutøveren følges opp, forteller seksjonslederen.

Også i Sogn og Fjordane er politiet godt i gang med å få detaljene på plass. Fungerende leder for implementeringsgruppen, Terje Løland, ser positivt på å få satt i gang SARA for fullt.

— Gevinsten er at metoden er testet grundig ut tidligere, og det vil være lettere å få prioritert sakene ut ifra alvorlighetsgrad, mener Løland.

Oppdaget høy risiko

Politiet på Stovner og i Horten er blant dem som allerede har god erfaring med SARA, etter et pilotprosjekt i 2011. I rapporten fra Stovner blir det slått fast at trusselutøverne responderte positivt som følge av de iverksatte tiltakene. Politioverbetjent i Vestfold, Camilla Grimsæth, mener metoden har vært svært nyttig.

— Vår erfaring er at vi oppdaget høy risiko i saker vi ikke trodde det var høy risiko i. I tillegg klarte vi lettere å plukke ut de farligste sakene og sette inn ressursene på riktig plass, sier Grimsæth.

Ifølge politioverbetjenten har Vestfold mellom 350 og 400 voldssaker i nære relasjoner årlig. I overkant av 80 prosent av dem er i parforhold. Grimsæth har også jobbet tett med politidirektoratet for å innføre SARA i resten av landet.

— Mottakelsen har vært bra i hele landet. Samtidig krever det et tverrfaglig samarbeid mellom politiet og psykologer, leger, familievern og andre, som står for oppfølgingen, slår hun fast.