— Vi har fått en vetorett. Vi ønsker ingen repetisjon av kampen om bensin- og dieselavgiftene, sier Venstres leder, Trine Skei Grande.

I avtalen mellom KrF, V, H og Frp, som ble presentert på Stortinget i formiddag, vises det til regjeringens varslede gjennomgang av bil- og driftstoffavgiftene. V og KrF skal delta i arbeidsgruppen som gjennomgår avgiftene.

Krever full enighet

Den sentrale setningen på dette punktet i avtalen er at partiene i fellesskap skal «legge fram en omforent avtale om framtidens bil- og driftstoffavgifter». Det betyr at alle må være enige om fremtidige endringer. Det er vetorett, ifølge Trine Skei Grande.

Bakgrunnen er at bensin- og dieselavgiften ikke ble prisjustert i regjeringens forslag til statsbudsjett. Det provoserte sentrumspartiene fordi det stimulerer til høyere CO2-utslipp. I forhandlingene tviholdt Frp på billigere bensin og sentrumspartiene måtte gi seg. Men det kostet for Frp. Ikke bare øker strømavgiften med 640 millioner kroner, tilsvarende 1 øre per kilowattime, det blir også en miljøavgift på plast- og papirposer på 1,50 kroner, med virkning fra 1. mars 2015. Det vil koste forbrukeren 1 milliard kroner.

Les også:

Frp liker ikke avgiftene

— Enkelte avgifter er ikke vi for. Frp er ikke for økt strømavgift eller avgift på handleposer, men det totale avgiftsnivået går ned. Det blir billigere å kjøre bil, sier finansminister og partileder Siv Jensen.

CO2-avgift på innenriks luftfart øker. Det provoserer NHO Luftfart og administrerende direktør Torbjørn Lothe.

— Forliket vil øke kostnadene for flygninger i Norge med nesten 200 millioner kroner. Det er dessverre grunn til å tro at disse avgiftsøkningene vil føre til at flyruter i Nord-Norge og andre steder med lavt belegg kan bli nedlagt, sier han.

Noen av pengene som dras inn på miljøavgifter vil bli brukt på billigere hybridbiler og for å stimulere bruk av biodiesel og annet biodrivstoff.

— Det skal lønne seg å være klimavennlig, sier statsminister Erna Solberg (H).

Les også:

Økt støtte til flyktninger

Frp, som har justisministeren, har frontet en kraftig innskjerping av asyl— og innvandingspolitikken. I statsbudsjettet ble det foreslått en rekke innstramminger, som blant annet ville ramme mindreårige og barn i asylmottak. Det er kutt V og KrF har reversert.

Det innebærer, for eksempel, at fire- og femåringer i asylmottak får rett til barnehageplass, mer penger til fri rettshjelp i asylsaker, flere mottaksplasser for enslige, mindreårige asylsøkere, og barn i asylmottak skal sikres aktivitetstilbud,

I tillegg har regjeringen måttet akseptere at Norge skal ta i mot 500 flere syriske kvoteflyktninger - til 1500 i 2015. Det koster vel 100 millioner kroner.

Penger fra vei til jernbane

Budsjettforliket vrir statsbudsjettet, også på andre områder. Penger tas fra vedlikehold av vei til vedlikehold av jernbane.

Det er en post som kalles fornyelse av vei som kuttes med 245 millioner kroner, mens bevilgningen til drift og vedlikehold av jernbane økes med 380 millioner kroner.

— For første gang reduseres etterslepet for vedlikehold av jernbane. Det er jeg stolt over, sier Trine Skei Grande.

For KrF har det vært viktig å stoppe kuttet i overgangsstøtten for enslige forsørgere, barnetilskuddet for uføre og å beholde skatteklasse 2 for ektepar.

— Budsjettet har blitt grønnere, fått en mer sosial profil og gir barn og unge en bedre oppvekst, sier KrF-leder, Knut Arild Hareide.