Vil bygge høyere og tettere

Henning Warloe (H) vil slutte å peke på de få områdene hvor man kan bygge høyhus, og heller peke på de stedene hvor man ikke kan bygge høyt.