• FRADØMT JOBBEN: Staten fikk medhold i sin sak mot Tor Bertelsen i Borgarting lagmannsrett. Nå har Høyesteretts ankeutvalg satt punktum for saken. FOTO: Jan M. Lillebø

Avskiltet dommer får ikke anke

Høyesterett sier nei til dommer Tor Bertelsen, som ble fradømt stillingen.