Bodil Holst er professor i nanofysikk ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB. Gruppen hennes jobber bl.a. med å utvikle et mikroskop som bruker atomer i stedet for lys, og Holst leder for tiden EU-prosjektet «Neutral Microscopy» (NEMI) for utvikling av det nye heliumatommikroskopet.

Ole Didrik Lærum er professor i patologi og kreftforskning ved Københavns Universitet og professor emeritus ved UiB. Han har publisert en rekke vitenskapelige artikler og artikler og bøker om medisinens historie. I 2008 fikk han Norges Forskningsråds formidlingspris.