• NTNUS SÅRBARHETSKART: Med fysisk sårbarhet menes kombinasjonen av flom, skred og storm. Integrert sårbarhet er fysisk sårbarhet kombinert med sosiale faktorer.FOTO: FAKSIMILE

Lærdal er Vestlandets farligste sted

Forskere har undersøkt hvordan ekstremvær vil ramme landets kommuner. Lærdal er vestlandskommunen som kommer dårligst ut.