Fra Sandviken til London

Bergenseren Jan Tystad har jobbet nesten hele sitt journalistiske liv i London, med hele verden som arbeidsplass.