Krasjet i Oasen

Kjørte inn i veggen på kjøpesenteret.