Væpnet hundejakt er stoppet

Politiet ba et jaktlag ta hånd om Irma (2), om nødvendig ved å skyte henne. Nå er den væpende jakten lagt på is.