- Jeg har gjort leksen min

David James har studert tyske straffeskyttere.