Jeger skadet i fjellet

Måtte bæres til luftambulanse.