Slo ned kvinner han ville feste med

Mannen ville på nachspiel. Da han fikk nei, gikk det galt.