Nekta å ta imot hjelp, men kommunen får kritikken

Eldre kvinne nekta å ta i mot hjelp frå heimesjukepleien. No får heimesjukepleien kritikk for ikkje å ha prøvd meir.