Trafikkulykke i Åsane

Luftambulanse på vei til Salhusvegen.