Kuttar ferjetur til det halve

Nabo ikkje lenger vist bakvegen til Stord