En av dem som har fått kjenne Vestlandets helsetilbud tett på kroppen, er Trond Erik Lohne.

Femte desember er det ett år siden han ble rammet av et alvorlig hjerteinfarkt midt på Torgallmenningen.

Tre tilfeldig forbipasserende startet hjertekompresjoner og munn-til-munn.

Legene på Haukeland har sagt til Lohne at han ikke ville vært i live dersom ingen hadde holdt blodomløpet i gang.

På Haukeland universitetssjukehus følte han seg veldig godt ivaretatt.

— Hele veien var det god behandling og god oppfølging. Når det først var så gale, så følte jeg meg i trygge hender, sier Lohne.

Best på hjerte i Helse Vest

Nye tall fra Kunnskapssenteret viser at hjertepasienter kan føle seg tryggere i de fire vestlandsfylkene enn i resten av landet. I Helse Vest er 88,1 prosent av alle innlagt med hjerteinfarkt i live etter 30 dager. De andre helseregionene ligger hårfint bak.

Totaltallene er også gode for Helse Vest. På landsbasis er over 200.000 sykehusinnleggelser i 2012 analysert. Totalt er 95 prosent av pasientene i live etter 30 dager i Helse Vest. I Helse Sør Øst er tilsvarende tall 94,3 prosent.

— Helse Vest har vært bedre enn de andre regionene på total overlevelse også i 2010 og 2011, sier seksjonsleder Jon Helgeland ved Kunnskapssenteret.

Helgeland understreker at forskjellene er små, særlig når enhetene er store. Forskjellene er større enkeltsykehus imellom.

— Selv om det er kvalitetsforskjeller innad i Norge, så tyder internasjonale sammenligner som viser at Norge ligger veldig godt an, sier Helgeland.

Slått av Haraldsplass

Haukeland universitetsykehus, som er største enkeltsykehus i Helse Vest, må imidlertid se seg slått av mindre nabosykehus i flere kategorier.

Når det gjelder hjerteinfarkt kommer Haraldsplass Diakonale sykehus best ut med 89 prosent overlevelse etter 30 dager, mot 88,5 på Haukeland.

Også når det gjelder hjerneslag har Haraldsplass (87,3) bedre tall enn Haukeland (85,3).

For hoftebrudd topper Voss sjukehus, som beste sykehus i landet, med en overlevelse etter 30 dager på 92,7. Her får Haukeland 91,5.

Stener Kvinnsland, administrerende direktør i Helse Bergen, som omfatter Haukeland og Voss, mener tallene viser at kvaliteten er god ved alle sykehus.

— Forskjellene er små, og særlig ved mindre sykehus kan enkelthendelser gi synlige utslag. Dessuten blir de sykeste pasientene sluset til Haukeland, sier han.

Arret gir minner

Trond Erik Lohne måtte gjennom en bypassoperasjon før hjertet fungerte som det skulle. Da legges en ny blodåre som fører blodet forbi den tette blodåren til hjertet.

— Men det gikk litt tid før jeg klarte å tåle den. Selv om de fikk meg i gang igjen etter hjertestansen på Torgallmenningen, så fikk jeg en ny hjertestans på Haukeland. De elektrosjokket meg faktisk seks ganger på samme ettermiddag, sier Lohne.

— Hvordan har du det i dag?

— I dag har jeg det rimelig bra. Hver morgen når jeg pusser tennene og ser arret, blir jeg minnet på det. Men jeg tenker ikke så mye på det til vanlig.

REDNINGEN: Her jobber de med å få liv i Trond Erik Lohne etter at han falt om midt i julehandelen.
JON TUFTO