Høyre har tirsdag kveld gruppemøte på Hotel Norge.

De er samlet for å ta et standpunkt til om de ønsker bybane langs Bryggen med flere stopp langs sjøen i Sandviken, eller i tunnel under Bergen sentrum.

Klokken 21 er møtet slutt, og ifølge BTs kilder sier et overveldende flertall ja til at Bybanen skal gå i tunnel. Dermed blir det etter alt å dømme flertall for tunnelløsningen også i Bystyret.

Ifølge Petter Haraldsen, leder i Bergens Unge Høyre, var det 20 stemmer for Bybanen i tunnel, mot 5 stemmer for Bybane over Bryggen.

— Bergens Unge Høyre er glad for at gruppen deler vår visjon for en trafikkfri brygge, sier han.

- Kjekt å vinne frem

- SÅ LANGT UNNA: Stortingsrepresentant Peter Christian Frølich sa ved 21-tiden at møtet ikke var langt unna avslutning. Han hadde i forkant av møtet bladd opp rundt 20.000 kroner av egen lomme for å få laget en tegning av hvordan Bryggen uten bybane kan se ut.
ODD NERBØ

Klokken 21 er møtet på Hotel Norge over.— Jeg er selvfølgelig glad, men jeg tar det med fatning og er ydmyk. Det er kjekt å vinne frem i saken, men jeg har stor respekt for dem som hadde andre meninger, sier

stortingsrepresentant Peter Christian Frølich.

— Hvorfor snudde denne saken?

— Det var mange argumenter. Noen var opptatt av å bevare byrommet. Andre var opptatt av kjøretid. Jeg tror helt ærlig at ikke alle hadde bestemt seg for hva de skulle stemme før de kom her i dag, sier Frølich.

- Folket vant

Det tror ikke Høyres gruppeleder Dag Skansen heller.

Mandag skrev BT at åtte av ti bergensere sier nei til bane over Bryggen. Skansen har kjempet for.

- Har bergensernes mening vært tema under debatten?

— Det har blitt snakket om, men det har ikke blitt tungt vektlagt, sier Skansen.

— Dette er noe som stikker veldig dypt hos bergenserne, men vi styrer ikke etter meningsmålinger, sier Frølich.

Dag Skansen har de siste ukene reist byen rundt for å overbevise berørte parter om at Bryggen er det beste. I går måtte han konstatere at det en milliard kroner dyrere tunnelprosjektet var frem.

— Som gruppeleder kan jeg ikke være skuffet. I dag har veldig mange sagt at de foretrekker tunnel, og det må jeg respektere. Jeg har fremdeles mange ubesvarte spørsmål, og ønsker enda mer fakta på bordet. Særlig når det kommer til risikoaspektet, sier han.

Med folket, mot ledelsen

For at tunnel skal vinne frem, måtte 13 av Høyres 25 representanter i bystyret stemme mot rådene fra sin egen partiledelse.

Tidligere har Høyres gruppeleder Dag Skansen advart mot at en ved bygging av tunnel og underjordiske stopp kan få lekkasje i grunnvannssystemet.

Synker grunnvannsnivået vil det igjen kunne føre til forråtnelse og komprimering av de såkalte kulturlagene, med fare for setningsskader på omkringliggende hus, mener han.

Høyre avgjør

Den 22. januar skal saken tas opp i Bystyret.

Det trengs 34 stemmer for flertallet i Bystyret.

Det er ventet at Frp, Rødt, De Grønne, Sp og Ap vil stemme for tunnel - noe som gir 29 stemmer - mens KrF, Venstre, SV og Byluftlisten har signalisert at de er for Bryggen.

Det betyr at Høyres stemmegivning avgjør saken.

Splittet parti

Det har vært store diskusjoner innad i Høyre angående trasévalget. I tillegg til Skansen har både Monica Mæland Trude Drevland og Harald Hove vært forkjempere for Bybane over Bryggen.

Petter Haraldsen, leder i Bergen Unge Høyre, har stått i spissen for en allianse bestående av unge, urbane og gamle med den ambisjon å påføre partiledelsen et historisk stort nederlag.

Lokallagene Bergenhus, Unge Høyre og Senior Høyre har alle hatt overveldende flertall for tunnel.

SLIK: Etter alt å dømme vil det ikke komme noen Bybane over Bryggen.
IKKE SLIK: Den 22. januar skal saken avgjøres i Bystyret. Men alt tyder på at dette synet aldri vil møte bergenserne på Bryggen.