- Ikke et jag etter perfeksjon

De etiske dilemmaene rundt Downs syndrom kom med den medisinske teknologien.