• MULIG FREMTID: Med bybanetrasé over Bryggen vil det fremdeles bli biler i det ene kjørefeltet. BT har utarbeidet illustrasjonen på bakgrunn av dagens trasé, samt informasjon fra kommunen om hvordan en mulig trasé over Bryggen kan bli seendes ut.

- Ikke Bryggen-bane uten biltunnel

Nytt bybane-utspill fra Dag Skansen (H).