• AVSKJEDSSAK: Dommer Tor Bertelsen (til h.) er i retten denne uken - som saksøkt av staten. Han representeres av advokat Sigurd-Øyvind Kambestad.

«Det er greit å dra på Fløyen en dag, bare du er à jour med arbeidet»

Advokat spør seg om dommerne i Bergen tingrett kan komme og gå som de vil.