- Det går isras hele tiden

Statens vegvesen jobber konstant med å rydde opp etter mindre ras langs veiene.