• MINDRE ENN FØR: Mengda av lakselus går tilbake, men det er framleis ikkje godt nok.

Lusefaren ikkje over

Trass i færre lakselus på oppdrettsfisken er faren ikkje over, meiner Mattilsynet.